Sørlandsgaloppen går som planlagt, men det blir ingen etteranmelding

Sørlandsgaloppen går som planlagt, men det blir ingen etteranmelding


Leder av Hovedkomiteen for Sørlandsgaloppen, Nils Gjelsten, er trygg på at arrangøren skal gjennomføre en smittevernsforsvarlig Sørlandsgaloppen. Men for å overholde regler og skape et tryggest mulig arrangement, deles «Galoppen» opp i to.
 

To arrangementer

-Vi lager to påfølgende arrangementer med fire puljer i hvert som består av maksimalt 200 i hver pulje. Det blir en kort pause mellom de to arrangementene. Og det settes et tak på totalt 1500 løpere, siden funksjonærer må telles med, sier Gjelsten.
Det betyr at arrangementene må strekkes noe mer i tid enn opprinnelig planlagt. Samtidig vil vi gjøre en trekning som sprer løpere mest mulig innenfor hver pulje. Dette jobbes det med nå, men det somkommer til å skje er tidligere start enn oppgitt i innbydelsen. Ikke minst er dette nødvendig for kveldsløpet i Mandal torsdag 1. juli. Løpernes starttider satser arrangørene på å kunne offentliggjøre 27. juni.


Kort tid på arenaen

Gjelsten opplyser også at det jobbes med å samle klubbenes starttider i «kohortene» på 200. Løperne oppfordres til å oppholde seg kortest mulig tid på arenaen, ankomme maxrundt 30 minutter før start og forlate området kjapt etter målgang. Det blir ingen resultatservice eller kiosksalg på samlingsplass.
-Vi deler også opp arena i to der de to arrangementene får hvert sitt område. Og det blir ikke tillatt med klubbtelt på samlingsplass, opplyser leder av Hovedkomiteen.
4allsport vil være til stede alle dager med eget utsalg av O-utstyr med mere. Der vil det være antallsbegrensning og smittevernstiltak tilsvarende hva vi er vant til i dagens butikker.


Avstand viktig

Han oppfordrer deltakerne til å holde avstand, helst to meter, noe som vil redusere smittefare og gjøre en eventuell smittesporing enklere. Det blir ikke munnbindpåbud, men helt fint om deltakerne bruker munnbind. Arrangøren stiller med antibac og munnbind for utdeling til deltakerne.
-Vi lager ekstra romslige startbåser og trekker slik at det blir færrest mulig samtidig i startbåsene, sier Gjelsten. Løpere med fristart vil bli stilt opp med avstand og sluset inn til startbåsen for å unngå tett sammenstimling ved start.
- Våre to smittevernansvarlige, Dagfinn Haarr og Erik Hodne jobber kontinuerlig for å skape en trygg Sørlandsgaloppen. Haarr ledet smittevernarbeidet i Kristiansand i første del av pandemien som kommuneoverlege. Hodne har nylig sluttet som kommuneoverlege i Lillesand.


Ikke ansvar ved avbestilling

- Vi er trygge på at det skal bli flotte løp for rekordmange påmeldte. Men det kan selvsagt oppstå en ny smittesituasjon lokalt som skaper vansker for gjennomføringen. Arrangøren kan derfor ikke ta ansvar for deltakernes eventuelle avbestilling av hotellrom eller plasser på campingen, er Nils
Gjelsten tydelig på.
- Og så er det viktig at deltakerne er lojale i forhold til de råd og regler som gjelder. Folk med forkjølelsessymptomer må selvsagt avstå fra deltakelse. De skal ikke løpe, men teste seg, sier Nils Gjelsten som på vegne av arrangørklubbene ønsker 1500 løpere velkommen til Sørlandet fra 1. til 4.juli.